Kamil Kilian - Andrzej Zaucha - Myśmy byli sobie pisani (Cover)

    Исполнитель