Кирилл Черпита "Вечерник 17": Кирилл Черпита 15.11.2016