Os Abelhudos Abelhudos - Dia de Paraiso - Globo de Ouro (1988)