Yulia Radchuk – Moya Zorya (My Star) (Ukraine JESC 2016 NF Finalist)