Тина Русева (Македония) — One Night Only [Славянский Базар 2016]