Василена Караманлиева, Лидия Ганева и Квартет Магия, Пловдив, 23.05.15

    Исполнитель