שיר לזכרו של מרן הרב עובדיה זצ"ל בכנס הענק ביד אליהו

    Исполнитель