Планета Фантазеров Планета фантазеров - Опа, Кострома (psy)