Raulito Raulito 2002

  Raulito - Raulito - Que La Detengan

  Raulito - Raulito - quisiera ser un angel

  Raulito - Raulito - Asereje

  Raulito - Raulito - Sueno Su Boca

  Raulito - Raulito - Heroe

  Raulito - Raulito - El Rey

  Raulito - Raulito - La Raja De Tu Falda

  Raulito - Raulito - Maria

  Raulito - Raulito - Amante Bandido

  Raulito - Raulito - Torero

  Raulito - Raulito - Y Yo Sigo Aqui