Mimmo Rocco 'O zingariello

  Mimmo Rocco - 'O zingariello - Casa Rossa

  Mimmo Rocco - 'O zingariello - Torna maggio

  Mimmo Rocco - 'O zingariello - ''Dicitencelle vuie

  Mimmo Rocco - 'O zingariello - Freva 'e fuoco

  Mimmo Rocco - 'O zingariello - 'O zingariello

  Mimmo Rocco - 'O zingariello - Serenata arremmeriata

  Mimmo Rocco - 'O zingariello - Mare E Sole

  Mimmo Rocco - 'O zingariello - Desiderio

  Mimmo Rocco - 'O zingariello - Ll'arte d''o sole