Joël Joël 1995

  Joël - Joël - Later word ik wereldberoemd

  Joël - Joël - De hele zomer vrij

  Joël - Joël - Opstaan

  Joël - Joël - Een doodgewone kat

  Joël - Joël - De boekentasblues

  Joël - Joël - Een avondje uit

  Joël - Joël - Ik leef vandaag

  Joël - Joël - Kampioen van de buurt