Elbosco Armonia 2003

  Elbosco - Armonia - Missa Alte - Kyrie

  Elbosco - Armonia - Missa Alte - Sanctus

  Elbosco - Armonia - Missa Alte - Benedictus

  Elbosco - Armonia - Missa Alte - Agnus Dei

  Elbosco - Armonia - Duo de las flores (Delibes)

  Elbosco - Armonia - Barcarola (Offenbach)

  Elbosco - Armonia - Himno Nocturno (Humperdinck)

  Elbosco - Armonia - Coro de muchachos (Bizet)

  Elbosco - Armonia - Messe Breve - Kyrie

  Elbosco - Armonia - Messe Breve - Gloria

  Elbosco - Armonia - Messe Breve - Sanctus

  Elbosco - Armonia - Messe Breve - O Salutaris

  Elbosco - Armonia - Messe Breve - Agnus Dei

  Elbosco - Armonia - Cancion de cuna (Brahms)

  Elbosco - Armonia - Coro a boca cerrada (Puccini)

  Elbosco - Armonia - A Clare benediction (Rutter)

  Elbosco - Armonia - Pie Iesu (Webber)