Йонатан Шейнфелд Na'ar Hayiti 2011

Йонатан Шейнфелд - Na'ar Hayiti - Na'ar Hayiti

Йонатан Шейнфелд - Na'ar Hayiti - Uvetuvo

Йонатан Шейнфелд - Na'ar Hayiti - Kmo Tzipor

Йонатан Шейнфелд - Na'ar Hayiti - Shirat Haasavim (Hitbodedu)

Йонатан Шейнфелд - Na'ar Hayiti - Shira Besimcha

Йонатан Шейнфелд - Na'ar Hayiti - Kol Haneshamah

Йонатан Шейнфелд - Na'ar Hayiti - Lech Lecha

Йонатан Шейнфелд - Na'ar Hayiti - Yeled

Йонатан Шейнфелд - Na'ar Hayiti - Al Kapav Yav

Йонатан Шейнфелд - Na'ar Hayiti - Just Do It