Ya-Ya-yah yayayah 2003

Ya-Ya-yah - yayayah - 勇気100%

Ya-Ya-yah - yayayah - Sekai ga Hitotsu ni Narumade

Ya-Ya-yah - yayayah - Ya-Ya-yah 20021020

Ya-Ya-yah - yayayah - Maybe Your Love 20021224

Ya-Ya-yah - yayayah - Love Together MTV version 2002

Ya-Ya-yah - yayayah - ЗЕЗ©ЗЕЗ©ЗЕЗ№! ЖкЗHЗTЗzЗBЖк