Raulito Raulito 2002

Raulito - Raulito - Que La Detengan

Raulito - Raulito - quisiera ser un angel

Raulito - Raulito - Asereje

Raulito - Raulito - Sueno Su Boca

Raulito - Raulito - Heroe

Raulito - Raulito - El Rey

Raulito - Raulito - La Raja De Tu Falda

Raulito - Raulito - Maria

Raulito - Raulito - Amante Bandido

Raulito - Raulito - Torero

Raulito - Raulito - Y Yo Sigo Aqui