Joël Joël 1995

Joël - Joël - Later word ik wereldberoemd

Joël - Joël - De hele zomer vrij

Joël - Joël - Opstaan

Joël - Joël - Een doodgewone kat

Joël - Joël - De boekentasblues

Joël - Joël - Een avondje uit

Joël - Joël - Ik leef vandaag

Joël - Joël - Kampioen van de buurt