Jai Waetford - Shy - EP - Shy

Jai Waetford - Shy - EP - Thinking Out Loud

Jai Waetford - Shy - EP - I'm Not the Only One

Jai Waetford - Shy - EP - Tomorrow

Jai Waetford - Shy - EP - White Christmas